The Cranab concept

Erfarenhet. Teknologi. Innovation

Vi drivs av vår genuina passion för skog och vägröjningsteknik. Vi drivs också av vår envisa strävan om att ständigt föra utvecklingen framåt. Vi finns i norra Sverige men vi verkar över hela världen nära de kunder vi utvecklar produkter för. Vi lyssnar på vad de vill ha och tillsätter över 60 år av erfarenhet och ett gediget teknologiskt kunnande för att ta fram innovativa produkter.

Erfarenhet, teknologiskt kunnande och en ständig vilja att förbättra. Det är en smått genialisk kombination om du frågar oss.

Kvalitetsarbete: ISO 9001

Kvalitetsarbete: ISO 9001

Cranab är sedan Februari 2008 certifierad i kvalitetssystemet ISO 9001.
Ladda ner ISO 9001 certifierad

Kvalitetspolicy

  • Vi skall alltid prioritera rätt kvalitet.
  • Vårt kvalitetsarbete skall gagna kunden genom att vi tillhandahåller tjänster och produkter i rätt tid och med utlovad kvalitet.
  • Alla medarbetare ska känna till vår kvalitetspolicy och vi ansvarar för att tillgodose våra kunders förväntningar.
  • Kvalitet är en framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av företaget, dess tjänster och arbetsformer.
  • Vårt kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

Miljöarbete: ISO 14001

Miljöarbete: ISO 14001

Cranab has had ISO 14001 certification since 1999.
Ladda ner ISO 14001 certifierad

Miljöpolicy
Cranab's produkter och processer skall vara miljöanpassade och uppfylla kundens krav på produktsäkerhet och kvalitet. Vi skall arbeta för att integrera miljöarbetet som en naturlig del i hela verksamheten.

Resurssnåla metoder
Vi skall arbeta med resurssnåla metoder, använda förnyelsebara resurser och sträva mot återanvändning och återvinning så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Ständig förbättring
Vi skall ständigt utveckla samt förbättra vårt miljöarbete. Våra anställda skall få utbildning och information för att kunna ta ett aktivt ansvar för vår miljöpåverkan.

Påverka leverantörer
Vi skall påverka våra leverantörer till ansvarsfullt miljöarbete och beakta miljöhänsyn såväl vid löpande upphandling som inför varje investeringsbeslut.

Öppet redovisa
Vi skall öppet redovisa vår miljöpåverkan och kommunicera miljöfrågor med ägare, kunder, anställda och övriga intressenter.

Uppfylla miljölagstiftning
Vi skall uppfylla gällande miljölagstiftning och myndigheternas krav.

Förebygga olyckor
Vi skall förebygga incidenter och olyckor som negativt påverkar hälsa, miljö och material.

 

Affärsidé

  • Att vara ledande aktör med utveckling, tillverkning och marknadsföring av kranar, gripare, röjningsmaskiner och tillhörande komponenter.

  • Verksamheten ska kännetecknas av säkerhet, kvalité och miljöhänsyn.

  • Verksamheten ska vara rationell och på alla områden jobba med ständiga förbättringar.

  • Verksamheten ska vara till nytta för våra kunder.

  • Målet är att bygga förtroende och uppfattas som en tillgång i alla relationer.

FaLang translation system by Faboba

Beställ information

Fält med * är obligatoriska