The Cranab concept

Miljöarbete: ISO 14001

Cranab has had ISO 14001 certification since 1999.
Ladda ner ISO 14001 certifierad

Miljöpolicy
Cranab's produkter och processer skall vara miljöanpassade och uppfylla kundens krav på produktsäkerhet och kvalitet. Vi skall arbeta för att integrera miljöarbetet som en naturlig del i hela verksamheten.

Resurssnåla metoder
Vi skall arbeta med resurssnåla metoder, använda förnyelsebara resurser och sträva mot återanvändning och återvinning så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Ständig förbättring
Vi skall ständigt utveckla samt förbättra vårt miljöarbete. Våra anställda skall få utbildning och information för att kunna ta ett aktivt ansvar för vår miljöpåverkan.

Påverka leverantörer
Vi skall påverka våra leverantörer till ansvarsfullt miljöarbete och beakta miljöhänsyn såväl vid löpande upphandling som inför varje investeringsbeslut.

Öppet redovisa
Vi skall öppet redovisa vår miljöpåverkan och kommunicera miljöfrågor med ägare, kunder, anställda och övriga intressenter.

Uppfylla miljölagstiftning
Vi skall uppfylla gällande miljölagstiftning och myndigheternas krav.

Förebygga olyckor
Vi skall förebygga incidenter och olyckor som negativt påverkar hälsa, miljö och material.

 

FaLang translation system by Faboba

Beställ information

Fält med * är obligatoriska